Aktuality z PSK GROUP

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa

27. 10. 2017

Předání bytových domů OS Brno-Slatina II. etapa Již na konci srpna letošního roku dokončila naše dynamická stavební společnost výstavbu dvou nových bytových domů pod označením "D" a "B", každý o 55 bytech a komerčních prostorách v přízemí budov. V průběhu měsíce září byly dokončeny veškeré venkovní komunikace, chodníky, parkoviště, dětská hřiště a další vybavení pro obytný soubor. Po řádně provedené kolaudaci celého komplexu bytových domů byly dnes předány nové byty spokojeným zákazníkům, tedy majitelům nových bytových jednotek.

"Přejeme uživatelům nových bytů spokojené bydlení".

Modul: Aktuality