Aktuality z PSK GROUP

Dokončení další etapy Nemocnice Mil. Bratří

29. 10. 2018

Dokončení další etapy Nemocnice Mil. Bratří Ve velmi krátkém, za to velmi intenzivním 3měsíčním období byla dokončena, díky vysokému pracovnímu nasazení našich pracovníků, zakázka ,,Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy Polní 3", která proběhla s minimálním dopadem na klienty nemocnice. Nyní už jsou prostory předány do užívání investorovi, potažmo pacientům. Účelem navržené rekonstrukce bylo zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce proběhly převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale byly nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a byla zde vybudována nová strojovna VZT.

Modul: Aktuality