Rating kvality 2017 - RABF stavební firmy

10.5.2017

Každoročně provádí nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) hodnocení kvality staveb, aby na jejich základě zpracovala integrovanou referenci o firmách, které tyto významné stavby realizovaly. Zprávou o RABF se stala pravidelná dubnová příloha časopisu Stavitel, která nese název "Rating stavebních dodavatelů" a přináší tabulární výsledky za minulé období. Pořadí v RABF vyjadřuje kvalitu stavebních firem.

Naše dynamická stavební společnost se v hodnocení 222 firem umístila při hodnocení kvality staveb za rok 2016 na "26. místě". Velice si vážíme tohoto hodnocení, jelikož se jedná o skvělé ocenění práce našich pracovníků divize stavební výroby. Děkujeme a věříme, že v dalších letech toto postavení z hlediska kvality ještě vylepšíme.