Ekonomické a finanční hodnocení společnosti

Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2015

- rozvahový den: 31.12.2015

V období roku 2015 naše dynamická stavební společnost opětovně zvyšuje výnosy za realizované stavební zakázky než v roce předchozím, a to o výrazných 37,97 %. Poprvé v téměř šestnáctileté historii se výnosy naší společnosti za stavební práce dostaly na hranici 250 mil. Kč. Výrazné zvýšení výnosu bylo způsobeno především důrazem našich techniků na kvalitu prováděných prací, což mělo za následek stabilizaci našich zákazníků, opětovné získání zakázek i pro ty nejnáročnější zákazníky v oblasti bytových a občanských staveb. Finanční situaci společnosti PSK Group, spol. s r.o. v průběhu roku 2015 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá bankovní garance z titulu přihlášení do výběrových řízení.

Společnost v průběhu celého roku 2015 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Účetní jednotka účtuje podle obecných zásad vedení účetnictví podnikatelů dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů a ostatních právních předpisů nepřímo ovlivňujících účetnictví.