Informace o pracovnících společnosti

Informace o počtu pracovníků společnosti:

Naše společnost v současné době zaměstnává a disponuje 87 pracovníky s potřebnou profesní odborností. Naše společnost má zařazeny pracovníky do všech potřebných dělnických stavebních profesí – mistr, zedník, tesař, betonář, stavební zámečník, pomocný stavební dělník, obkladač, klempíř, strojník apod. Kvalitní vedení a řízení stavební výroby zajišťuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby. Důležitým a základním aspektem pro kvalitní realizaci zakázky je vždy kvalitní a úplné personální obsazení vedení stavby. Odborné a kvalitní řízení výstavby vlastními kapacitami, koordinaci subdodavatelských firem a kontrolu řízení jakosti zajišťují zkušení technici naší dynamické stavební společnosti, kteří již několikrát prokázali vysokou odbornou kvalifikaci a pružnost, a také rychlé, ovšem kvalitní rozhodnutí ve složitých situacích během realizace stavebních zakázek.

Odbornost pracovníků společnosti:

Ve společnosti pracuje kolektiv odborných pracovníků, působících dlouhá léta v investiční výstavbě. Jedná se o kolektiv pracovníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti z velmi náročných staveb na celém území České republiky. Tento kolektiv pracovníků se zaměřuje na realizaci veškerých stavebních zakázek ve vysoké kvalitě díla, v požadovaných termínech a zároveň při uplatňování moderních technologií na stavebním trhu při provádění občanských, pozemních, průmyslových a inženýrských staveb. Hlavním cílem všech pracovníků společnosti je stále spokojený zákazník po celou dobu realizace, provádění stavebních zakázek ve vysoké kvalitě díla, ve stanoveném termínu dle stavebních technologických norem a v ceně, která bude pro investory – zákazníky vždy velmi zajímavá. Společnost dále investuje do trvalého vzdělávání pracovníků v oblasti moderní marketingové politiky stavební společnosti.


Vybavení stavebními mechanizmy je na úrovni standardní české stavební firmy, se všemi druhy zařízení potřebnými k realizaci stavebního díla v kategorii HSV a PSV. Společnost trvale investuje do nákupu stavebních strojů, mechanismů a stavebních nástrojů především z hlediska uplatňování moderních technologických postupů při realizaci stavebních zakázek. Stálou přeměnou zisku v moderní technologické vybavení společnosti a v trvalé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, zajišťuje společnosti další růst a konkurence schopnost na trhu stavebních společností.