Obchodní a výrobní činnost společnosti

Předmět podnikání a zvláštní specializace : 
 

 • pozemní stavitelství, novostavby občanských a bytových staveb
 • generální rekonstrukce a opravy objektů včetně památkově chráněných objektů
 • generální rekonstrukce školních stravovacích zařízení včetně dodávky technologického zařízení vývařoven
 • generální regenerace bytové výstavby
 • revitalizace bytových panelových domů včetně výstavby nových ŽB lodžií
 • realizace zateplení objektů systémem BAUMIT
 • výstavba průmyslových objektů, komplexních průmyslových areálů včetně dodávky a montáže různých druhů výrobní technologie
 • statické zajištění a sanace stavebních konstrukcí proti různým negativním vlivům prostředí (vlhkost, statické poškození apod.)
 • základové konstrukce a nosné konstrukce objektů z monolitických betonů
 • realizace inženýrských sítí - kanalizační a vodovodní řády
 • provádění drobných staveb - komunikace, chodníky a parkoviště
 • veškeré druhy demolic, bourací práce
 • investorská činnost
 • projektová činnost ve stavebnictví, zpracování architektonických stuií, zadání stavby pro účelu soutěže apod., projektová dokumentace dle požadavku investora
 • inženýrská činnost ve stavebnictví, vedení a dozorování staveb, vyřízení stavebního i kolaudačního čízení apod.
 • poradenství a pomoc v oblsti zajišťování investičních finančních zdrojů, leasing technologických celků a zařízení