Politika společnosti

Společnost PSK Group, spol. s r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je stavební činnost, vyhlašuje tuto Politiku společnosti, která slouží k řízení jednotlivých činností v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se zavazuje plnit následující principy:

  • Zákazník je u nás na prvním místě
  • Výsledné dílo předáváme v nejvyšší možné kvalitě
  • Zaměstnancům zajišťujeme příjemné a zároveň bezpečné pracovní prostředí
  • Udržujeme vzájemně prospěšné odběratelsko-dodavatelské vztahy
  • Během naši činnosti dbáme na životní prostředí
  • Chováme se v souladu s platnými právními požadavky a etikou podnikání