Úvod výroční zprávy

Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti

 
 
 
Vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,
 

rok 2015 byl pro naši dynamickou stavební společnost rokem nesmírně významným. Společnost zrealizovala stavební zakázky v historicky nejvyšším finančním obratu za dobu své existence, získala významné stavební kontakty na období 2016-2017 a v neposlední řadě výrazně posílila svoje pozice na stavebním trhu. Tyto výsedky naší práce jsou důsledkem trvalého zvyšování kvality stavební výroby naší společnosti, efektivním využíváním moderních technologií při realizaci stavebních zakázek a také zvýšením efektivity práce našich zaměstnanců. Tento dynamický růst naší společnosti v roce 2015 má za následek významné zvýšení důvěryhodnosti společnosti u našich zákazníků, investorů, developerů, obchodních partnerů či u finančních institucí.

Vážení, výrazným splněním plánu roku 2015 a také uzavřením významných kontaktů na následující roky jsme si vytvořili skvělé podmínky pro další dynamický rozvoj naší společnosti. V roce 2015 již nyní očekáváme další zvýšení finančního objemu realizivaných stavebních zakázek a především dokončení nového moderního sídla naší dynamické stavební společnosti v areálu Vídeňská v Brně.
 

Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je další stabilizace společnosti na stavebním trhu spojená s dynamickým růstem, rozšíření pracovního kolektivu našich zaměstnanců o další zkušené odborníky v oboru stavební výroby, dále být spolehlivým partnerem při realizaci stavebních zakázek pro naše stálé či nové zakázníky a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro naše spolupracovníky. 

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2015, našim obchodním partnerům za jejich důvěru při přidělení stavebních zakázek naší společnosti a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2015 začala další etapa pozitivního vývoje naší dynamické stavební společnosti naplněním hlavního cíle – spokojenosti všech obchodních partnerů.

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Radek Kočka

                                                                  ředitel a jednatel společnosti