Právě stavíme

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné osvětlení a síť elektronických komunikací, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první a druhou etapu.

Navržené budovy jsou obdélníkového tvaru, nosný systém z keramických tvárnic a železobetonových stropních prefabrikovaných panelů. Fasáda obvodového zdiva bude zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s atikou.

Zpět
Modul: Právě stavíme