Profil společnosti

Společnost s ručením omezeným PSK Group byla založena pod obchodním jménem PSK Group, spol. s r.o. zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 28. dubna 2000. Společnost byla založena panem Radkem Kočkou, jediným vlastníkem společnosti, který působí v oblasti investiční výstavby a stavební výroby na území celé České republiky již déle než 20 let. Jedná se o moderní dynamickou stavební společnost, jejíž hlavní výrobní program je zaměřen na realizaci komplexních a ucelených stavebních zakázek s působností na celém území České republiky, ovšem především na území Jihomoravského kraje. Naše dynamická stavební společnost se zaměřuje při realizaci stavebních zakázek především na uplatňování moderních stavebních technologií na stavebním trhu při provádění generálních dodávek občanských, pozemních, průmyslových a inženýrských staveb, dále společnost také plně zajišťuje projektovou činnost v investiční výstavbě, investorskou a inženýrskou činnost a v neposlední řadě také poradenství a pomoc v oblasti zajišťování investičních finančních zdrojů.

Cílevědomý kolektiv pracovníků společnosti se vždy při realizaci generálních dodávek veškerých stavebních zakázek zaměřuje na vysokou kvalitu celého stavebního díla, včasné plnění požadovaných termínů a zároveň citlivě uplatňuje moderní technologie na stavebním trhu. Hlavním cílem všech pracovníků dynamické stavební společnosti je stále spokojený investor-zákazník po celou dobu realizace stavby, provádění stavebních zakázek ve vysoké kvalitě díla, ve stanoveném termínu dle stavebních technologických norem a v ceně, která bude pro investory-zákazníky vždy velmi zajímavá. Společnost stále investuje do trvalého vzdělávání pracovníků v oblasti využívání moderních technologií při realizaci staveb a v oblasti moderní marketingové politiky stavebních společností.

Společnost trvale investuje do nákupu nových stavebních strojů, mechanismů a stavebních nástrojů především z hlediska uplatňování moderních technologických postupů při realizaci stavebních zakázek. Stálou přeměnou zisku v moderní technologické vybavení společnosti a v trvalé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, zajišťuje společnosti další růst a konkurence schopnost na trhu stavebních a inženýrských společností, což dokladuje získaný certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Vzhledem k tomu, že trvale hlavním úkolem naší dynamické stavební společnosti je vysoká kvalita prováděných stavebních a montážních prací, která bude stále uspokojovat naše obchodní partnery, rozhodlo vedení společnosti o zavedení vlastního systému jakosti již v prvním roce existence společnosti. V současné době má již společnost zaveden systém jakosti a je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a pravidelně realizuje kontrolní a zkušební plán jakosti všech realizovaných staveb a mezioperační kontroly kvality prováděných prací. Systém jakosti, tedy sledování kvality jednotlivých činností stavební výroby vede k velmi dobré kvalitě celkového stavebního díla.