Naše referenční stavba

Rekonstrukce 2NP hlavní budovy a oprava budovy LDN

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 04/2017 - 12/2017

Stavební úpravy probíhaly uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav bylo zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Dispoziční úpravy vedly ke zvýšení lůžkové kapacity, došlo k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě ZTI, stávajících otopných ploch, vzduchotechniky, rozvodů NN a slaboproudých rozvodů. V rekonstruované části půdorysu bylo umístěno standardních 20 lůžek lůžkové jednotky. Součástí stavební zakázky byla oprava chodby LDN navazující na spojovací krček do hlavní budovy. Další částí úprav bylo vybudování nové instalační šáchty pro západní křídlo budovy Polní 3 a související rekonstrukce sociálního zázemí západního křídla 2NP a části 3NP pro účely lůžkové péče.


Zpět
Modul: Reference - DETAIL