Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

METALDYNE OSLAVANY - VH 6, Chladící nádrže, základy strojů

Stavební zakázka zahrnovala stavební úpravy ve výrobní hale 6, vybudování vnější kruhové nádrže chladící vody o objemu 282 m3, vnitřní obdélníkové nádrže chladící vody včetně technologického potrubí, tedy včetně propojení obou nádrží. Vnější kruhová nádrž představuje ŽB monolit (základová deska, vnitřní sloup s hlavicí, kruhová stěna, stropní deska z filigránů), stavěnou přímo na místě podle armovacího plánu do systémového bednění.

Dále vybudování protihlukové stěny, která je vyzděna z akustických betonových tvárnic mezi ztužující sloupy z válcovaných profilů. Jedná se o duté betonové tvárnice se svislými štěrbinami na lícní straně v provedení s vnitřními tlumícími vložkami. Ve vnitřním prostoru VH 6 jsou vybudovány nové základy pro stroje, vnitřní atypická ŽB nádrž a technologické rozvody.

Investor

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

  Padochovská 1, 664 12 Oslavany

  Sebastian Wagner, ředitel a jednatel společnosti

  Milan Joura, facility manažer, tel.: 546 418 120

Investiční náklady stavby 15 735 084 Kč
Termín realizace 12/2012 - 10/2013