Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

DOTEC, a.s. - oprava kanalizace a komunikace

Investor

DOTEC, a.s.

  Traťová 1, 619 00 Brno
  Ing. Jiří Suchánek, předseda představenstva
Investiční náklady stavby 1 164 000 Kč
Termín realizace 05-09/2015