Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Drukocel Rosice - kanalizace ulice Cukrovarská

Investor

  Družstvo Drukocel Rosice

   Cukrovar 138, 665 01 Rosice

   Jaroslav Veselý, předseda představenstva

   Jaroslav Vaverka, místopředseda představenstva

Investiční náklady stavby 4 363 873  Kč
Termín realizace 04 - 08/2012