Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

KRÁLOVOPOLSKÁ - Rekonstrukce objektu nářaďovna

Rekonstrukce stávajících výrobních hal v areálu Královopolská a.s. - Operační program Podnikání a inovace

Investor

  KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.

  Křižíkova 68a, 612 00 Brno

  JUDr. Hana Halasová, předsedkyně dozorčí rady a ředitelka Správního úseku, tel.č. 532 041 075

Investiční náklady stavby 34 243 938 Kč
Termín realizace 02 - 05/2014