Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Oslavany
  • rekonstrukce výrobní haly 1 - rozšíření lisovny 2011
  • hlubinné zakládání základů nových strojů v prostoru výrobní haly až do úrovně -5,850 m
  • součástí stavby bylo také vybudování nových trafostanic včetně rozvodů elektro VN, rozvodů elektro NN, vzduchotechniky a chlazení olejů technologie

Investor

Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

Padochovská 1, 664 12 Oslavany
Milan Joura, facility manager

Investiční náklady stavby 26 840 000  Kč
Termín realizace 04/2011 - 01/2012