Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Maxprogres Brno - rekonstrukce objektu Leskava

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně byl objekt řešen pro využití centrem strategických služeb provozovaných investorem. Stěnový obvodový plášť byl opatřen kontaktním zateplením. Nová okna jsou z hliníkových profilů s izolačním zasklením. Byly navrženy nové vnitřní dělící konstrukce ze sádrokartonu a z prosklených stěn. Stávající podlahy byly opatřeny tepelnou resp. kročejovou izolací. Podlahy se doplnily o monolitickou vrstvu z anhydritu u 1.NP resp. zdvojeným záklopem z dřevoštěpových desek ve 2. a 3. NP. Skladba střechy byla provedena nově včetně hydroizolace z asfaltových pásů.

Investor

MAXPROGRES, s.r.o.

  Traťová 1, 619 00 BRNO
  Ing. Jiří Suchánek, jednatel společnosti        
Investiční náklady stavby 20 326 543 Kč
Termín realizace 05 - 11/2012