Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Safina a.s. - Přístavba výrobního objektu včetně parkoviště

Jednalo se o přístavbu ke stávajícímu výrobnímu objektu v areálu bývalého podniku Lachema v Brně. Tento objekt byl rozšířen dvoupodlažní přístavbou (dvě nadzemní patra) s plochou střechou. Prostory v přístavbě jsou využity jako univerzální skladové prostory v přízemí a univerzální kancelářské prostory v patře.

Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách. Objekt je monolitický skelet z železobetonu různé kvality. Obvodové stěny jsou zděné z keramických tvárnit THERM. Dělící stěny jsou z keramických tvárnic THERM různých tloušťkách. Stropní desky jsou řešeny jako železobetonové monolitické se zavětrováním ve stěnách různých rozměrů. Objekt byl zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s foliovou hydroizolací na bázi PVC tl. 1,5mm. Střecha je spádová k střešním vpustím zhruba uprostřed objektu.

Podlaha nad terénem je tvořena z drátkobetonu s povrchovou úpravou keramické dlažby nebo epoxidovou stěrkou. Konstrukce interiérových podlah v 2.NP byly provedeny jako plovoucí. Povrchová vrstva v 2.NP je vinyl. Vnější stěny byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny. Vnitřní příčky byly opatřeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou tl. 10mm, na které je  bílá malba. V hygienických zařízeních byly navrženy keramické obklady. V objektu rozebíratelné minerální podhledy zakrývají rozvody instalace. Dále byly řešeny kompletně nové zámečnické výrobky, výplně otvorů z plastových profilů, truhlářské a klempířské prvky.

V objektu byly samostatně řešeny nové rozvody instalací - zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechnika.

Investor

SAFINA ASSETS, a.s.

  Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice

  Ing. Tomáš Plachý, MBA,  předseda představenstva

  Ing. Jan Mengler, CSc., člen představenstva

  Ing. Jiří Kleinbauer, manažer projektu, tel.: 602 142 568

Investiční náklady stavby 16 850 191 Kč
Termín realizace 03-10/2013