Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

TEPELNÉ ZÁSOBOVÁNÍ BRNO
  • Rekonstrukce objektu ředitelství Tepelného zásobování, a.s. Brno na ulici Hlinky 68

Investor

TEPELNÉ ZÁSOBOVÁNÍ BRNO a.s.

Hlinky 68, 603 00  Brno
Ing. Jandásek - ředitel společnosti, tel.: 543 248 942-3

Investiční náklady stavby 10 650 000 Kč
Termín realizace 05 - 09/2001