Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Krajské ředitelství Policie JMK

Krajské Ředitelství Policie JMK - "Výměna oken ve 2.-4.NP uliční části objektu Příční 31, Brno"

Investor

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 Kounicova 24, 611 32 Brno

 plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Investiční náklady stavby 4 186 500 Kč
Termín realizace 09 - 12/2012