Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Rekonstrukce Kubovy vily

Jedná se o opravu kulturní památky, Kubovi vily z roku 1936, jejímž autorem jsou bratři Alois a Vílém Kubovi. V rámci realizace byla provdena oprava fasády vily včetně doplnění soklu z šamotových obkladů, která sahá do úrově 1NP, výměna vnějších výplní otvorů za kopie původních výplní či zhotovení repase původních výplní. Dále byla provedena výměna zámečnických a klempířských konstrukcí za repliky dobových prvků a vybudování nového podbití střešní konstrukce. Součástí opravy byly demontážní a stavební práce, nutné k odstranění prvků, jež znehodnocovaly historickou hodnotu objektu. Realizace probíhala za průběžného dohledu a jednání s Odborem památkové péče MMB a Národním památkovým ústavem.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku
Investiční náklady stavby 3 271 393 Kč
Termín realizace

I. etapa   06 - 09/2011           

II. etapa  05 - 09/2012

III. etapa 06 - 09/2013

IV. etapa 06 - 09/2014