Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Rekonstrukce dvorního traktu
  • komplexní realizace stavební zakázky " MSSZ Brno - rekonstrukce dvorního traktu "

Investor

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 255 08 Praha 5
Ing. Martin Kott, MBA

Investiční náklady stavby  8 268 617 Kč
Termín realizace 08/2010 - 12/2010