Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Mil. bratří Brno - Rekonstrukce bývalých porodních sálů

Jednalo se o rekonstrukci uvnitř stávající budovy nemocnice v objektu na ulici Polní 3 za jejího provozu. V nemocnici proběhla v roce 2012 rekonstrukce části 3NP, na kterou řešená část, kde je umístěn provoz porodních sálů navazovala. Došlo k umístění souvisejícího provozu ambulance porodních sálů a vyšetřovny kardiotokografie, které byly dosud umístěny ve vazbě na původní, již zrušené, porodní sály. Umístěním ambulance vznikl prostor pro rozvoj lůžkového oddělení šestinedělí, který bude následně realizován.

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno
  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice
Investiční náklady stavby 9 682 336 Kč
Termín realizace 02/2015 - 06/2015