Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Areál Vídeňská - Novostavba administrativní budovy

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce sestávají z křížem armovaných stropních desek z monolitického železobetonu, působících ve dvou směrech. Vnitřní instalace jsou provedeny pomocí moderních technologií, v objektu bude instalován inteligentní systém ovládání budovy. Součástí stavby jsou veškeré přípojky inženýrských sítí, dopravní napojení a vybudování parkovacích ploch.

Investor

Areál Vídeňská

  Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
  Denisa Kočková, manažerka areálu Vídeňská, tel.: 517 070 771
Investiční náklady stavby 25 694 805 Kč
Termín realizace 05/2013 - 04/2015