Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BD Vyškov Hybešova

Jedná se o výstavbu bytového domu U STARÉ CIHELNY - bytový dům Vyškov, Hybešova

Bytový dům má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží je umístěno 59 parkovacích stání a v nadzemních podlažích je umístěno 54 bytových jednotek různých velikostí.

Součástí stavby je také realizace inženýrských sítí a navazujících komunikací.

objektu.

Investor

SMART MOVE s. r. o.

  Slovákova 11, 602 00 Brno
  Mgr. Jan Jordán, jednatel společnosti
Investiční náklady stavby 84 604 233 Kč
Termín realizace 12/2009 - 09/2011