Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Pohybové aktivity ZŠ Bosonožské nám. 44, Brno

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém podlaží je umístěno jádro přístavby, tedy sál - tělocvična pro pohybové aktivity s výškou 4,75 m pod žebra stropní desky, s možností využití pro víceúčelové hřiště. Nosnou konstrukci přístavby tvoří kombinace nosného zdiva a železobetonových sloupů. Stropní konstrukce jsou provedeny z monolitického betonu. Celý objekt je proveden moderní technologií za použití kvalitních stavebních hmot, aby plně vyhovoval soudobým energetickým standardům. Realizace stavební zakázky probíhala za neomezeného provozu základní školy.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB, tel.: 542 174 161
Investiční náklady stavby 14 227 323 Kč
Termín realizace 11/2014 - 5/2016