Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Domov důchodců Nopova
  • Dostavba domova důchodů včetně rekonstrukce výtahů v MČ Brno - Židenice

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

odbor investiční MMB
Kounicova 67, 602 00 Brno
Kocourková Hana - investiční technik OI MMB, tel.: 542 174 177

Investiční náklady stavby 23 149 000 Kč
Termín realizace 06/2006 - 04/2007