Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Město Žďár nad Sázavou - Energetické úspory budovy divadla

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu v rámci realizace energetických úspor bylo komplexní zateplení obvodového pláště budovy včetně výměny výplní otvorů, komplexní zateplení střešního pláště budovy, dále částečné zateplení podzemních konstrukcí budovy spojené s opravou hydroizolace spodní stavby. Stavební práce dále zahrnovaly stavební úpravy podmiňující realizaci zateplení (drobné úpravy zpevněných ploch v okolí objektu spojené s výkopem kolem suterénního zdiva spod.).

Investor

Město Žďár nad Sázavou

  Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
  Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Investiční náklady stavby 18 564 816 Kč
Termín realizace 06/2015 - 1/2016