Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Divadlo Polárka
  • Dostavba a rekonstrukce Divadla Polárka včetně obnovy vnitrobloku Tučkova v MČ Brno - střed

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ Brno - střed

 Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno
 JUDr. Radovan Novotný - tajemník úřadu MČ, tel.: 542 172 303

Investiční náklady stavby 16 850 000 Kč
Termín realizace 07 - 11/2003