Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Dům kultury Kyjov

V rámci této zakázky, která byla financována částečně i z dotačního programu SFŽP, bude na objektu Domu Kultury v Kyjově provedeno zateplení obvodového pláště včetně nové fasády, zateplení střechy s novou povlakovou střešní krytinou a kompletní výměna výplní otvorů.

Pro zateplení obvodového pláště byl zvolen v celé ploše kontaktní zateplovací systém, izolační materiál - desky z minerálních vláken, PPS a grafitový polystyren. Zateplení bude provedeno i pod úroveň terénu, včetně nových okapových chodníků, resp. úpravou původních dlážděných ploch.

Na střeše budovy byla položena nová skladba s tepelnou izolací a novou hydroizolační střešní krytinou, vyjma střechy nad restaurací, kde se do budoucna uvažuje s nástavbou.

Výplně otvorů v obvodových stěnách budou všechny nové, rámy i křídla oken i dveří z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a zasklením s izolačním trojsklem.

Celková realizace byla prováděna dle schválené PD, provedením bude dosaženo požadovaných hodnot na tepelné prostupy, řešení bude maximálně korespondovat se současným stavem i dělení oken a jejich uspořádání bude odpovídat stávajícímu členění a architektonického řešení.

Investor

Město Kyjov

  Masarykovo náměstí 30, 697 22 Kyjov

  Mgr. František Lukl, MPA, starosta

  Otakar Matula, vedoucí odboru rozvoje města, tel: 518 697 433

Investiční náklady stavby 12 933 639 Kč
Termín realizace 07 - 11/2013