Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

EGÚ Brno - Revitalizace objektu "B"

Projekt řeší opravu (výměnu oken, dveří a zateplení) objektu "B" a spojovacího krčku mezi objektem "A" a "B" v areálu společnosti EGÚ Brno v Brně - Medlánky. Účelem navrhované úpravy je provedení energetický úsporných opatření, provedení výměny stávajících výplní otvorů, která jsou v havarijním stavu a sjednocení vzhledu objektu "B" s již rekonstruovaným objektem "A". Urbanistické a architektonické řešení objektů zůstane zachováno, dojde pouze ke změně vzhledu fasády, která bude barevně rozdělena na dvě plochy.

Investor

EGÚ Brno, a.s.

  Hudcova 487/76a, 612 48 Brno

  Ing. Zdeněk Špaček, CSc, ředitel, tel. 541 511 511

Investiční náklady stavby 8 346 500 Kč
Termín realizace 01/2017 - 07/2017