Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

FN u sv. Anny v Brně - Rekonstrukce objektů A, C, D2

Navrhované stavební práce zahrnují úpravy v části 1NP budovy A, která byla postavena v 60. letech 19. století a je zapsána v seznamu kulturních památek. Předmětem stavební zakázky je vybudování nového pracoviště RTG včetně příslušenství v prostorách bývalé ambulance ORTK, nové vyšetřovny SONO a prostoru pro seminární činnost. Dále se jedná o vybudování plnohodnotných místností pro kanceláře personálního oddělení, oddělení mzdové účtárny a oddělení vzdělávání. Stavební úpravy budou spočívat také ve vybudování koupelny v lůžkovém oddělení DVK ve 4NP budovy D2.

Investor

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

  Pekařská 664/53, 656 91 Brně
  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.,DESA, EDIC., ředitel
  Ing. Marek Strnad, náměstek pro investiční rozvoj, techniku a provoz, tel.: 543 182 010
Investiční náklady stavby 14 474 210 Kč
Termín realizace

10/2016 - 2/2017