Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Domov pro seniory Foltýnova 21

Komplexní rekonstrukce domova pro seniory na ulici Foltýnova v Brně - Bystrci. Stavba je rozčleněna na 2 části. První projekt spočíval v realizaci stavebních úprav domova pro seniory, nacházejícího se mezi ulicemi Foltýnova a Rerychova, za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu vertikálního přepravování klientů a zaměstnanců. Tyto úpravy souvisely s postupnou transformací penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Rekonstrukce šesti stávajících nevyhovujících výtahů (z toho přebudování jednoho na evakuační) a vybudování ještě jednoho nového dalšího evakuačního výtahu bylo jedním z podstatných kroků, kterými šlo dosáhnout cílů projektu.

Druhý projekt řešil stavebními úpravami změnou již dokončené stavby zvýšení lůžkové kapacity domova pro seniory. V současné době se část stávajícího objektu, kterého se stavební záměr týkal, nevyužívá. Dříve tato část objektu sloužila jako kuchyně pro domov seniorů s kompletně technologickým zázemím. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou, je stavebně propojen s jižní štítovou stěnou obytného pavilonu, který je jednou součástí celého areálu pro důchodce.

Stavebními úpravami vzniklo samostatné oddělení se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které obsahuje ubytovací jednotky a zázemí pro provoz oddělení. Součástí oddělení je odpočinková terasa nad stávající zásobovací rampou, která byla provedena po odstranění části stávající výtahové šachty nákladního výtahu a stávajícího zastřešení rampy. Stavebními úpravami, souvisejícími se zvýšením kapacity byl v 1PP pro Domov pro seniory vybudován nově provoz kuchyně se skladovým zázemím, šatnové zázemí pro zaměstnance, související se vznikem provozu kuchyně a provozem nového oddělení se zvláštním režimem v 1NP. K objektu byl přistavěn na západní straně hydraulický, jednopístový lůžkový výtah o nosnosti 1600 kg.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB, tel.: 542 174 161
Investiční náklady stavby 42 215 783 Kč
Termín realizace 11/2014 - 07/2015