Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BDG invest - Novostavba bytového domu Francouzská 17

Novostavba bytového domu včetně přípojek IS, sjezdu na komunikaci, parkovacích stání při komunikaci a přeložky silnoproudých a slaboproudých tras.V části objektu byla vytvořena nová trafostanice a rozvodna VN dle projektu E.ON. Objekt doplňuje uliční frontu tvořenou řadovou zástavbou, samotná budova je tedy řadová. Do zahrady je pozemek v celé ploše podsklepen garážemi a nad garážemi se nachází nová zahrada. Budova má celkem 8 podlaží, ve kterých je vytvořeno dohromady 56 bytových jednotek, 33 garážových stání a nebytové obchodní prostory.

Založení objektu je hlubinné na pilotách v interakci se základovou deskou. Základová deska a obvodové suterénní stěny jsou provedeny jako tzv. bílá vana. Konstrukční systém objektu je stěnový obousměrný s převážně zděnými nosnými stěnami, které jsou v místech koncentrace zatížení doplněny železobetonovými stěnami a pilíři. Bytový dům je navržen jako "nízkoenergetická budova" s minimálními provozními náklady. Kotelna je vybavena kogenerační jednotkou umožňující vlastní výrobu elektřiny a tepla. Jedná se o stavbu zohledňující současné moderní požadavky na energeticky šetrné projekty. Samozřejmostí je použití nejmodernějších stavebních hmot a technologií.

Investor

BDG invest s.r.o.

  Dvořákova 13, 602 00 Brno
  Ing. Tomáš Přibyl, jednatel společnosti, tel.: 542 215 113
Investiční náklady stavby 63 806 601 Kč
Termín realizace 08/2014 - 09/2015