Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BDG invest - Oprava a dostavba BD Kallabova

Stavební práce jsou rozčleněny do dvou etap. První zahrnuje opravu stávajícího domu a druhá etapa představuje dostavbu nového objektu bytového domu. Směrem do dvora se přístavbou rozšíří plocha stávajících půdorysů 1NP a 2NP, tím dojde k rozšíření komerčních prostor v 1NP a rozdělení stávající dispozice bytové jednotky 4+1 ve 2NP na 2 bytové jednotky 1+kk a 2+kk. Stávající podkroví bude odstraněno a nově bude objekt nadstavěn plnohodnotným 3NP, obsahujícím novou bytovou jednotku 4+kk. Schodiště bude prodlouženo na úroveň střechy, kde bude vybudován nad půdorysem schodiště světlík, umožňující přístup na terasu zelené střechy. Nové nosné zdivo bude tvořeno z keramických tvárnic Porotherm, příčky budou sádrokartonové. Současně bude provedeno zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vaty, čímž dojde k vyrovnání uliční fasády.

Investor

BDG invest s.r.o.

  Dvořákova 13, 602 00 Brno
  Ing. Tomáš Přibyl, jednatel společnosti
Investiční náklady stavby 8 875 733 Kč
Termín realizace 08/2016 - 05/2017