Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Dodávka elektroniky a mobiliáře interiéru

Projekt interiéru přímo navazoval na předchozí projekt Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti. V rámci této předchozí etapy byly řešeny vybrané místnosti v rámci knihovny z hlediska lepšího přizpůsobení současným provozním nárokům, mj. nová centrální evidence, knižní klub, family point, ale také byl vybudován nový velký sál v nevyužitém podkroví a pro tento sál i nový výtah. Pro výše uvedené a některé další místnosti bylo také v předchozí etapě navrženo nové vybavení nábytkem.

V rámci tohoto projektu se pak na výše uvedené navazovalo zejména novým nábytkovým vybavením stávajících prostor. Je to dáno tím, že původní interiérové prvky už pomalu dožívají a současně vznikají nové nároky na vybavení, související s novou výpočetní a audiovizuální technikou, což bylo předmětem realizovaného projektu. 

Investor

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

  Kobližná 70/4, 601 50 Brno
  Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
Investiční náklady stavby 9 752 718 Kč
Termín realizace 06/2015 - 09/2015