Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Dostavba knihovny Jiřího Mahena

Tato stavební zakázka byla realizována v rámci projektu "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti". Stavba se nachází v zastavěné části historického centra města Brna na nároží ulic Kobližná a Poštovská. Jedná se o nemovitou kulturní památku - "Schattenbachův palác". Historická hodnota této barokní památky byla rekonstrukcí a dostavbou zachráněna a zároveň zásadní modernizací služeb bylo provedeno rozšíření a zlepšení služeb pro veřejnost. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je největší veřejná městská knihovna na Moravě.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
  Ing. Jan Kaucký, vedoucí odboru investičního MMB, tel.: 542 174 161
Investiční náklady stavby 20 868 500 Kč
Termín realizace 11/2013 - 11/2014