Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Konvent Mil. bratří Brno- Rozšíření lékárny a laboratoří

Rekonstrukce vnitřních prostor - vybourání stávajících konstrukcí (obklady, dlažby, příčky, podlahy, zařizovací předměty), provedení nových rozvodů ÚT, nových zařizovacích předmětů ÚT, položení nové dlažby a povlakových podlah. výměna dveří vč. zárubní, výmalba.

Rekonstrukce elektroinstalace - rekonstrukce elektrorozvaděčů, elektroinstalace, výměna zásuvek a vypínačů, osazení stropních svítidel, EPS, EZS.

Investor

  Konvent Milosrdných bratří - Rozšíření lékárny a laboratoří

    Vídeňská 7, 639 00 Brno

    Richard Martin Macek O.H., převor

Investiční náklady stavby 3 106 601  Kč
Termín realizace 12/2012 - 04/2013