Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Vít Makovský - Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Předmětem stavebních prací je výstavba objektu Školícího střediska firmy Vít Makovský s.r.o. Pozemky pro stavbu se nachází v Modřicích v sousedství stávajícího sídla společnosti. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou pochůzí střechou, na kterou se vystupuje po venkovním točitém schodišti. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný monolitický skelet o půdorysném rozměru cca 21 x 13 m, vyzdívaný pórobetonovými tvárnicemi. Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotách. V areálu společnosti bude vybudován také objekt skladu v podobě jednolodního halového objektu a dále otevřený přístřešek s pultovou střechou. Součástí stavebních prací bude realizace okolních komunikací, chodníků a parkovacích stání včetně areálové kanalizace.

Investor

Vít Makovský s.r.o.

  Brněnská 292, 664 42 Modřice
  Vít Makovský, jednatel společnosti
Investiční náklady stavby 23 826 936  Kč
Termín realizace 12/2016 - 09/2017