Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce 2NP budovy Polní

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu, ale také v objektech LDN, potažmo v 1NP. Účelem navrhovaných úprav je zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. V rekonstruované části půdorysu bude umístěno standardních 20 lůžek lůžkové jednotky. Součástí stavební zakázky je oprava chodby LDN navazující na spojovací krček do hlavní budovy. Další částí úprav je vybudování nové instalační šáchty pro západní křídlo budovy Polní 3 a související rekonstrukce sociálního zázemí západního křídla 2NP a části 3NP pro účely lůžkové péče. 

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno

  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice

  Marcela Zelená, TDI, tel.: 724 201 137
Investiční náklady stavby 19 084 794 Kč
Termín realizace 08/2017 - 12/2017