Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce 2NP budovy Polní

Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávající budovy v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, převážně v 2NP východní části objektu. Účelem navrhovaných úprav je zlepšení standardu části podlaží pro lůžkovovu jednotku a oprava a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. V rekonstruované části půdorysu bude umístěno standardních 20 lůžek lůžkové jednotky. Další částí úprav je vybudování nové instalační šáchty pro západní křídlo budovy Polní 3 a související rekonstrukce sociálního zázemí západního křídla 2NP a části 3NP pro účely lůžkové péče.

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno

  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice

  Marcela Zelená, TDI, tel.: 724 201 137
Investiční náklady stavby 16 103 409 Kč
Termín realizace 0482017 - 10/2017