Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Opravy v budově LDN

Navržené úpravy budou probíhat uvnitř mladšího panelového objektu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - tzv. Léčebně dlouhodobě nemocných, postaveného v roce 1984. Cílem navržených úprav je rekonstrukce zázemí lůžkových jednotek. Dispoziční úpravy povedou ke zvýšení lůžkové kapacity, dojde k opravě koupelny, čistící místnosti a kuchyňky pro personál, opravě ZTI, stávajících otopných ploch, vzduchotechniky, rozvodů NN a slaboproudých rozvodů.

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno

  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice

  Marcela Zelená, TDI, tel.: 724 201 137
Investiční náklady stavby 7 126 948 Kč
Termín realizace 04/2017 - 6/2018