Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří - centrální šatny, endoskopie, chirurgie

Předmětem stavebních prací byla komplexní rekonstrukce oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1NP, oddělení lůžkové chirurgie a centrálních šaten, sloužící personálu nemocnice. Součástí stavebních prací bylo statické zajištění a sanace nosných konstrukcí objektu, rozsáhlé bourací a zednické práce, vnitřní dělící konstrukce ze sádrokartonových příček, akustické podhledy, sanitární příčky, dodávka a montáž interiérového vybavení a truhlářských konstrukcí. Dále se prováděly nové obklady a dlažby včetně zařizovacích předmětů, vnitřní malby a nátěry, povlakové podlahy, nový střešní plášť včetně zateplení střešní konstrukce, nové hliníkové výplně otvorů, dodávka nové strojovny vzduchotechniky, nové technické instalace zdravotechniky, vytápění, chlazení a vzduchotechniky, měření a regulace, rozvody medicinálních plynů a silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace.

Investor

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

  Polní 3, 639 00 Brno
  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice
Investiční náklady stavby 40 363 062 Kč
Termín realizace 01 - 07/2014