Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Neuron Medical - ambulantní provoz elektrofyziologie a lůžková jednotka 2NP

V rámci zakázky byly provedeny kompletní stavební úpravy uzavřených zdravotnických prostor, které jsou provozovány společností Neuron Medical s.r.o. v objektu na ulici Polní v Brně. Předmětem stavby byly stavební úpravy ambulantního provozu elektrofyziologie ve 4NP s cílem vybudovat uzavřené zdravotnické pracoviště a stavební úpravy ve východní části 2NP dvorního křídla budovy s cílem vybudování samostatné lůžkové jednotky. Stavební práce spočívaly v bouracích pracích, malbách a nátěrech, v realizaci nových instalací zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, medicinálních plynů a elektroinstalaci silnoproudu a slaboproudu včetně EPS, v dodávce vnitřních výplní, vnitřních dělících konstrukcí, interiérového vybavení, dodávce výplní otvorů a keramických obkladů a dlažeb.

Investor

Neuron Medical, s.r.o.

  Veslařská 543/199, 637 00 Brno
  Ing. Vít Nekuda, jednatel
Investiční náklady stavby 13 517 374 Kč
Termín realizace

I. etapa  02 - 03/2013

II. etapa 04 - 07/2014