Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav je rekonstrukce západního křídla a části východního křídla 4NP pro účely oddělení dlouhodobé lůžkové péče o celkové kapacitě 30 lůžek a rekonstrukce hygienického zázemí. Z důvodů zachování lůžkových kapacit se budou stavební práce provádět v etapách, důsledně odděleně od provozu nemocnice se snahou o minimální dopad na klienty nemocnice.

Investor

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace

  Polní 3, 639 00 Brno
  MUDr. Josef Drbal, ředitel nemocnice
  Marcela Zelená, TDI, tel.: 724 201 137
Investiční náklady stavby 16 156 696  Kč
Termín realizace 10/2016 - 03/2017