Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

MČ Brno - Líšeň - Modernizace ZŠ a ŠJ Novolíšeňská

Projekt rekonstrukce a modernizace se týká tří provozních pavilonů školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem je výměna vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň bude provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří, vše v původním rozsahu. V rámci obvodového pláště je navrženo zvýšení zateplení a výměna výplní otvorů.

Investor

Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň

  Jírova 2, 628 00 Brno

  Ing. Luboš Věrný, TDI stavby, tel.: 544 424 834

Investiční náklady stavby 22 949 488 Kč
Termín realizace 06/2017 - 9/2018