Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Orgrez Brno - Rekonstrukce a nástavba budovy "CH"

Stavební zakázka řešila revitalizaci a nástavbu budovy "CH" v areálu společnosti Orgrez, a.s., Brno. Jednalo se především o statické zpevnění stávajícího nosného systému budovy v návaznosti na zbudování nové nástavby, bourací práce, změna dispozičního řešení stávajících podlaží, odstranění střešního souvrství, veškeré stavební a montážní práce spojené se zbudováním nové nástavby, její funkční propojení se stávající stavbou, výměnu stávajících výplní otvorů spojenou se změnou jejich rozměrů, zateplení fasády, vybudování nových balkónů a nového schodiště a vytvoření reprezentativního vstupního prostoru budovy. Nástavba je architektonicky viditelně vymezena oproti původní stavbě menšími půdorysnými rozměry a zavěšenými balkóny. Realizace stavební zakázky probíhala za částečného provozu budovy - investora. 

Investor

Orgrez, a.s.

  Hudcova 321/76, 612 00 Brno
  Ing. Jiří Jedlička, správní ředitel a člen představenstva, tel.: 541 613 700
Investiční náklady stavby 20 540 866 Kč
Termín realizace 05/2014 - 02/2015