Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Robert Matuška - Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Rekonstrukce a oprava se týká "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu, který je součástí zástavby ohraničující na západě plochu Zelného trhu v Brně. Objekt barokního městského paláce vzniklý v době kolem roku 1750 je významnou architektonickou a nemovitou kulturní památkou. Stávající zděný objekt vyžaduje opravu z důvodů poškození z vlivů výstavby okolní zástavby trhlinami a poškození svislých nosných konstrukcí. Poškozené zdivo a klenby budou vyžadovat přezdění a případně zesílení výztuží. Dále bude třeba provést celkovou výměnu konstrukcí pavlačí. Palác je navržen jako polyfunkční. V rámci stavebních prací dojde k vybudování podzemních prostor, které budou využity pro restaurace se zázemím. V 1NP budou drobné gastroprovozy, ve 2NP jsou navrženy kanceláře a 3NP bude využito jako kavárna a prodejny hudebnin. Ve 4NP a 5NP jsou navrženy byty. 

Investiční náklady stavby 84 992 200  Kč
Termín realizace 11/2016 - 06/2018