Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

VUT BRNO - Rekonstrukce objektu Machina

Stavební úpravy se týkaly téměř celého objektu Centra sportovních aktivit. Došlo ke kompletní výměně střešního pláště objektu, k výměně oken a dveří ve fasádě, tedy všech vnějších výplní otvorů, byly provedeny nové podlahy a podhledy ve většině prostoru budovy. Dále byla budována nová sociální zařízení a hygienické zázemí pro sportovní aktivity. Součástí předmětu stavby byly také nové rozvody ZTI, tedy vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu, dále nové rozvody elektroinstalace, slaboproudu a vzduchotechniky.

Investor

Vysoké učení technické v Brně

  Antonínská 548/1, 601 90 Brno
  Ing. Vojtěch Gren, vedoucí odoboru investic a majetku, tel.: 541 145 344
Investiční náklady stavby 15 228 890 Kč
Termín realizace 10/2012 - 04/2013