Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

REKOSTAV-ZTI - Novostavba adm. budovy Vídeňská

Předmětem plnění stavební zakázky byla novostavba administrativní budovy společnosti REKOSTAV-ZTI s.r.o. Objekt je řešen jako samostatně stojící s třemi nadzemními podlažími s jednoplášťovou střechou. V přízemí objektu se nachází obchodní a skladovací prostory se zázemím, v ostatních patrech jsou navrženy kancelářské a skladovací prostory se sociálním zázemím.

Investor

REKOSTAV - ZTI s.r.o.

  Ukrajinská 2d, 625 00 Brno - Bohunice
  Ing. Rostislav Horejsek, jednatel společnosti, tel.: 547 218 164
Investiční náklady stavby 7 506 800 Kč
Termín realizace 08/2014 - 11/2015