Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

BEMETT Praha - Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

V únoru jsme zahájili druhou etapu výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou šesnáctiletou působnost naší společnosti na českém trhu. Jedná se o pokračovaní výstavby dalších dvou polyfunkčních bytových domů v rámci obytného souboru s označením "B" a "D", jejiž součástí jsou i inženýrské sítě, okolní komunikace a občanské vybavení, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první etapu. V novém projektu pro investora, developerskou společnost Bemett, a.s. vyrostou v městské části Brno - Slatina pětipodlažní nepodsklepené bytové domy tvaru protáhlého nepravidelného obdélníku, o 54 až 55 bytech vč. výtahů. Dispozičně jsou bytové jednotky projektovány jako 1+kk až 3+kk a jsou svou cenou určeny pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. V okolí zástavby bude vysázena zeleň parkové úpravy a k využití budou sloužit také klidové zóny určené k odpočinku a hrám dětí.

Navržené budovy jsou tvořené nosným systémem z keramických tvárnic a železobetonových stropních prefa panelů. Fasáda obvového zdiva je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s atikou.

Investor

BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.

  Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5
  Ing. Vojtěch Dyk, technický ředitel, tel.: 257 289 341
Investiční náklady stavby 104 969 582 Kč
Termín realizace 02/2016 - 09/2017